Článek o firmě Nyklíček a spol. v Hospodářských novinách

O firmě Nyklíček a spol. vyšel článek v Hospodářských novinách.

http://archiv.ihned.cz/c1-65675720-textilka-ktera-zkroti-i-ohen

paar