Projekt NANOTROTEX

Společnost Nyklíček a spol. s.r.o. je řešitelem projektu výzkumu a vývoje NANOTROTEX (FV30171). Dalšími účastníky projektu jsou ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická a společnost HE3DA s.r.o. Cílem projektu je vývoj kompozitních nanostrukturních elektrodových materiálů s textilní matricí. Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Ministerstvo průmyslu a obchodu