Kvalita

Součástí strategie firmy Nyklíček a spol. s.r.o. je neustálé zvyšování kvality produktů a všech činností souvisejících s jejími podnikatelskými záměry a aktivitami, včetně ochrany životního prostředí.

V roce 2002 získala společnost Nyklíček a spol. s.r.o. Certifikát systému řízení kvality, potvrzující shodnost systému řízení kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

Firma se soustřeďuje především na spokojenost zákazníků. Dodávání zboží dle požadavků zákazníka v dohodnutých termínech je naprostou prioritou. Kontrola kvality a její zpětná vazba na výrobu je jedním z nejdůležitějších výrobních procesů, který garantuje neměnnou úroveň kvality našich tkanin.

Certifikát
Politika kvality.pdf

TZU
Firma Nyklíček a spol. s.r.o. je držitelem ocenění „Spolehlivá firma“ od portálu Živéfirmy.cz

spolehliva-firma-2016_125

Společnost Nyklíček a spol. je zapojena do ekologického programu firmy CCS – CCS Clean Advantage™.

Clean Advantage