Nanotechnologi.com

Naši partneři

Nano Technologi CZ s.r.o.

nanotechnologi

NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. je mladá perspektivní společnost a jejím cílem je přispět k záchraně lidských životů v nejrůznějších oblastech po celém světě.

www.nanotechnologi.com

Clutex
Klastr technických textilií

Clutex

Klastr Clutex je regionální odvětvové seskupení podniků, které si navzájem konkurují, ale také navzájem spolupracují a jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

www.clutex.cz

ATOK
Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu

Atok

ATOK je neziskovou organizaci sdružující právnické i fyzické osoby českého textilního, oděvního a kožedělného průmyslu. Členy jsou převážně výrobci, ale také výzkumné ústavy, školy a obchodní organizace tohoto odvětví.

www.atok.cz

Technická Universita Liberec
Textilní fakulta

Technical University of Liberec

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům.

www.ft.tul.cz

ČVUT
Elektrotechnická fakulta

ČVUT

ČVUT je jednou z největších a nejstarších technických vysokých škol v Evropě. Elektrotechnická fakulta ČVUT vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky.

www.tzu.cz

TZÚ
textilní zkušební ústav

TZÚ

TZÚ je v současnosti leaderem zkušebnictví a certifikace v oboru a rozvíjí v rámci experimentálního vývoje celou řadu dalších aktivit.

www.tzu.cz

VÚB a.s.

VÚB a.s.

VÚB a.s. se orientuje především na výzkum a vývoj, ale i na výrobu, obchod a služby v oblasti textilu.

www.vubas.cz

HE3DA s.r.o.

HE3DA s.r.o.

Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh.

www.he3da.cz