O nás

Společnost Nyklíček a spol. s.r.o. je moderní společností jak po stránce řízení firmy a přístupů k zákazníkům, tak i přístupem k modernizaci a investicím do výrobního zařízení.
Nyklíček a spol. s.r.o. je jednostupňová výrobní firma specializující se na výrobu plošných textilií tkaním. Stěžejním výrobním programem jsou textilie pro technické účely z materiálů bavlna, viskóza, len, polyester a jejich směsí do grafického průmyslu, automobilového průmyslu, obuvnictví a jiných průmyslových odvětví. Výrobní sortiment je rozšířen o textilie pro zdravotnictví, bytové textilie a špičkové košiloviny ze 100% bavlny. Společnost Nyklíček a spol. dodává tkaniny jak tuzemským velkým i drobnějším odběratelům, tak významným evropským textilním firmám (především do Německa, Itálie a Švýcarska).
Společnost je vybavena vzduchovými a jehlovými stavy od výrobců SOMET, VAMATEX a PICANOL. Tyto moderní tkací stroje umožňují výrobu širokého sortimentu tkanin s vysokou dosaženou kvalitou a vysokými výkony. V přípravně osnov jsou využívány moderní stroje, zajišťujících kvalitní přípravu i složitých jemných tkanin. S dalšími investicemi je počítáno i do budoucna, strojové vybavení je obměňováno a modernizováno průběžně podle potřeby.
Spolupráce v rámci klastru technické textilie Clutex pomáhá společnosti obstát v konkurenci a udržovat krok s moderními trendy ve výrobě textilií. Ve spolupráci s dalšími výrobními společnostmi, výzkumnými ústavy i univerzitami se naše firma podílí na řešení projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Společnost neustále pracuje na zavádění nových materiálů, inovaci výrobkového sortimentu a používání progresivní tkací techniky zvyšující komfort vyráběných tkanin.

Společnost Nyklíček a spol. s.r.o. získala v roce 2002
Certifikát systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001.

Součástí firmy jsou dva provozy:
Provoz tkalcovny – Nové Město nad Metují
V Novém městě nad Metují je hlavní provoz – tkalcovna a čistírna.
Provoz přípravny pro tkaní – Česká Skalice
V České Skalici probíhá příprava osnovních válů.

onas-3
onas-1
onas-4
onas-2
onas-5
onas-6
historie-1

Historie

Nové Město nad Metují, město “Na skále” či “Český Betlém”, jedno z měst ve kterém je bohatá tradice a historie textilního průmyslu, dalo postupně od roku 1883 vzniknout společnosti A. Bernatzky – tkalcovna bavlněného, vlněného a hedvábného zboží, založenou panem Antonínem Nyklíčkem. Po zestátnění se firma v roce 1948 stala součástí Východočeských bavlnářských závodů, později pak postupně součástí národních podniků Jasna, Lina a Tepna.
Na starou tradici firmy navázala v roce 1994 soukromá společnost Nyklíček a spol. s.r.o. pojmenovaná po bývalém majiteli Antonínu Nyklíčkovi a převzala i logo – modrou hvězdu ve žlutém kruhu. Nyklíček a spol. s.r.o. investovala ve své novodobé historii miliony korun na obnovu a modernizaci výrobního strojového parku. Začátek nového století provázely velké investice především do vybavení tkalcovny.
Po celou dobu existence továrny se zde vyráběly náročné bavlnářské tkaniny ze 100% bavlny a směsových materiálů: košiloviny a tkaniny pro technické účely.

historie-2
historie-3

Vize

Firma se snaží rozvíjet nejen v oblasti technologií, ale také v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Neustálý vývoj ve všech těchto oblastech je nutným předpokladem k tomu, aby firma obstála v konkurenci jak výrobců levného textilu především z Asie, tak kvalitních evropských textilních výrobců. V posledních letech se společnost snaží vyvíjet nové výrobky s lepšími užitnými vlastnostmi a vyšší přidanou hodnotou.

Logo Nyklíček a spol. s r.o. ke stažení

Nyklicekaspol