Projekt U-Health v programu Inter-Eureka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Společnost Nyklíček a spol. je spoluřešitelem nového mezinárodního projektu
U Health –
Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
,
který byl podpořen v rámci programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER-EUREKA. Projekt je podpořen dotací ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj, poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na projektu budou spolupracovat univerzity, výzkumné instituce a firmy z České republiky, Slovenska a Jižní Koreje.

logo_eureka_green_web
inter-excellence-logo

Článek o firmě Nyklíček a spol. v Hospodářských novinách

O firmě Nyklíček a spol. vyšel článek v Hospodářských novinách.

http://archiv.ihned.cz/c1-65675720-textilka-ktera-zkroti-i-ohen

paar

Stránky kompletní

Nové webové stránky jsou kompletní