Výzkum a vývoj

Ve spolupráci s členy klastru CLUTEX, ale i s dalšími firmami, výzkumnými organizacemi a univerzitami, se naše společnost zapojuje do řešení projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Jedná se zejména o projekty podporované Ministerstvem průmyslu a obchodu a Evropskou unií. Práce na projektech napomáhá držet krok s prudkým rozvojem nových materiálů a technologií, ale také vyvíjet a zavádět do výroby nové produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Firma Nyklíček a spol. s.r.o. se v posledních letech zaměřila ve spolupráci s partnery (zejména ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická, VÚB a.s., klastr Clutex jeho další členové) především na výzkum a vývoj textilií se speciálními elektrickými vlastnostmi a integraci elektronických prvků do textilií.

Společnost se chce i do budoucna zapojovat do nových vývojových projektů a jejich výsledky využít pro rozšíření a zkvalitnění nabídky textilních produktů.

vyzkum

Projekty výzkumu a vývoje:

NANOTROTEX – Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí

Společnost Nyklíček a spol. je řešitelem nového projektu
NANOTROTEX –
Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí
FV30171

Dalšími účastníky projektu jsou ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická a společnost HE3DA s.r.o. Cílem projektu je provést aplikovaný výzkum a experimentální vývoj nových kompozitních nanostrukturních 3D elektrodových materiálů s textilní matricí a 3D architekturou, pro využití v průmyslové výrobě zejména elektrochemických zdrojů (akumulátorů, baterií) na bázi lithium-iontových technologií.
Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

Misterstvo průmyslu a obchodu
U Health – Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Společnost Nyklíček a spol. je spoluřešitelem nového mezinárodního projektu
U Health –
Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
LTE117005

Projekt byl podpořen v rámci programu INTER-EXCELLENCE v podprogramu INTER-EUREKA. Projekt je podpořen dotací ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj, poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na projektu budou spolupracovat univerzity, výzkumné instituce a firmy z České republiky, Slovenska a Jižní Koreje.

logo_eureka_green_web
inter-excellence-logo

KOMPOZITEX – Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí

FR-TI4/202
(2012-2015)

Vývoj textilních a kompozitních materiálů s vysokou vodivostí a stínící elektromagnetickou účinností na ochranu před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením.

Centrální evidence projektů

Projekt KOMPOZITEX byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Misterstvo průmyslu a obchodu

Elektronické prvky v textiliích

(2012-2014)

Projekt řešen v rámci klastru Clutex

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z fondů Evropské unie.


Evropská unie

BE-TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením – výzkum a vývoj nových textilií

FI-IM5/202
(2008-2010)

Vývoj nových speciálních textilních materiálů pro ochranu před elektromagnetickým zářením.

Centrální evidence projektů

Projekt BE-TEX byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Misterstvo průmyslu a obchodu

Misterstvo průmyslu a obchodu
Evropská unie
Clutex
ČVUT
VUB
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy